[Knw] แมวช่วยลดความเครียด-ซึมเศร้าได้!

ช่วงนี้ไปไหนก็มีแต่ข่าวที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และโรคเครียด โดยการรักษาส่วนมากจะต้องพึ่งยาเป็นหลักแต่ CatLikeLove พบผลงานวิจัยบางตัวกลับพบว่า
“แมว” สามารถช่วยบำบัดความเครียดได้!!

โดยมหาวิทยาลัยในเมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.คาเรน เอล์เลน (Karen Allen) แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ทำการวิจัยนี้ขึ้นมา

โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 24 คน
กลุ่มแรก รักษาด้วยการให้ยาเพียงอย่างเดียว
กลุ่มที่ 2 รักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมาหรือเแมว

หลังการรักษา 6 เดือนพบว่า!!!
กลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กับรับประทานยามีอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการหลั่งเอนไซม์เรนิน (Renin) น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ที่รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าต้องส่งผลให้สุขภาพจิตใจดีขึ้นตามไปด้วย

จากการวิจัยพบข้อดีของการเลี้ยงแมวดังนี้!!

1. แมวรักเจ้าของโดยไม่มีเงื่อนไข
ดังนั้นการเลี้ยงแมวจึงทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นเพื่อนยามเหงา ไม่ปล่อยให้ความเครียดมีอิทธิพล และไม่ทำให้เราต้องคอยกังวลว่าพวกมันจะคิดอย่างไร

2. เพิ่มความรับผิดชอบทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเอง
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ความรับผิดชอบในการดูแลแมว จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าและความมีสำคัญในตัวเองมากยิ่งขึ้น

3. พาแมวไปเดินเล่น เพื่อสร้างสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้น
กิจกรรมนี้จะทำให้เจ้าของได้ออกกำลังกายไปในตัว ทำให้สุภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้จัดการกับความเครียด และส่งผลให้จิตใจดีขึ้นตามไปด้วย

4. การสัมผัสแมวจะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้
อ้างอิงจากผลของการวิจัยให้ผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้เลี้ยงสัตว์พบว่า พวกเขารู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้าน้อยลงเมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยง

5. แมวช่วยรักษาระดับความดันโลหิตได้เป็นปกติดีกว่าการพึ่งยา
ผลการวิจัยกลุ่มอาชีพผู่ช่วยนักลงทุน (Stockbrokers) ในนิวยอร์ก ที่เป็นความดันโลหิตสูง พบว่า กลุ่มผู้ที่เลี้ยงสัตว์มีความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจต่ำลงกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์

6. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
เมื่อพาแมวออกไปข้างนอกแล้วไปเจอสังคมใหม่ๆ ทำให้เกิดการพูดคุยและเปิดโอกาสตัวเองได้สานสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยจัดการกับความเครียดได้เป็นอย่างดี

7. แมวรับฟังปัญหาได้ดีกว่าคน
เพราะแมวจะไม่ตัดสินอะไรในตัวคุณ และจะรับฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งนั่นทำให้รู้สึกสบายใจมากกว่าการระบายให้คนฟังในบางครั้ง

แม้ว่าผลจากการวิจัยและทดลองจะปรากฏให้เห็นว่า การเลี้ยงคือส่วนหนึ่งมีช่วยบรรเทาความเครียดจากโรคซึมเศร้าให้ลดลงได้ แต่ก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้โรคนี้หายขาดแต่อย่างใด

หากใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะเครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า ลองหาแมวมาเลี้ยงให้เป็นเพื่อนคลายเหงา ควบคู่กับการกินยาดูนะเมี๊ยว!!

ขอบคุณบทความดีๆ จาก :
thaihealth / honestdocs

 

catikelove- mascot